تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
دلنوشتهای خاص واســــه آدمای خاص☺☺


۱۹ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۷ ثبت شده است

خیلی حرف قشنگیه....
منم یه روز میرم.... میشم عزیزدل خیلیا.....
عزیزدل همونایی که به ظاهرکنارم بودن ....
عزیزدل همونایی که قلبموشکستن..... قضاوت بیخودوبی جهتم کردن.... شادی وخندمونخاستن...بدجوراذیتم کردن....
اخ که چقد دلم هوس کرد فقط برایه ساعت جاموکنارخیلیا خالی کنم
تا شایدیکم قدربودنمو بدونن........


درسته که عاشقی حد و مرزی نداره این یک قانونه اما با تو هه این قانون نقض میشه


میروی و من میمانم با جای داغ سیلی هایت


بیزارم از هر مسئله ای که راه حلش گذر زمانه... 


_کی جامو گرفت؟

_جاتو؟

_آره جامو

_مگه جاییم داشتی

_شرمنده حواسم نبود!  :) 


۱ ۲ ۳ ۴

اومدن هیچکس توزندگیت بی حکمت نیس......
یامیشه فردزندگیت..... یامیشه درس زندگیت...
این دوتامتن کوتاه ارزش خوندن داره....
عشق انسانو داغ میکنه......ودوس داشتن انسانوپخته میکنه....
هرداغی یه روزسردمیشه....
امــــــا.....
هیچ پخته ای دیگه خام نمیشه......:(((


دنبال کنندگان بیانی