تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
😇دلنوشتهای خاص واســــه آدمای خاص😇خیلی حرف قشنگیه....
منم یه روز میرم.... میشم عزیزدل خیلیا.....
عزیزدل همونایی که به ظاهرکنارم بودن ....
عزیزدل همونایی که قلبموشکستن..... قضاوت بیخودوبی جهتم کردن.... شادی وخندمونخاستن...بدجوراذیتم کردن....
اخ که چقد دلم هوس کرد فقط برایه ساعت جاموکنارخیلیا خالی کنم
تا شایدیکم قدربودنمو بدونن........


درسته که عاشقی حد و مرزی نداره این یک قانونه اما با تو هه این قانون نقض میشه


میروی و من میمانم با جای داغ سیلی هایت


بیزارم از هر مسئله ای که راه حلش گذر زمانه... 


_کی جامو گرفت؟

_جاتو؟

_آره جامو

_مگه جاییم داشتی

_شرمنده حواسم نبود!  :) 


۱ ۲ ۳ ... ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ... ۱۸ ۱۹ ۲۰

چقدبایدقوی شد

چقدبایدتحمل کرد

چقدسختی درانتظارمونه

مردمن...

کم کم باید بندهای پوتینت رابرایت محکم کنم

وباایت الکرسی روانه ات کنم شهر غریب

چ کارسختی..


دنبال کنندگان بیانی


دانلود آهنگ