تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
😇دلنوشتهای خاص واســــه آدمای خاص😇


تف به این روزگار که همیشه اضافی ش منم! 


گـاهـی اوقـات . . .

 

هـمـه چـیـز دسـت بـه دسـت ِ هـم مـیـدن

 

تـا تـ ـو را غـرق در رویـاهـا و خـاطـراتـت کـنـن

 

یـه آهـنـگ پـیـشـواز

 

۲ خـط شـعـر

 

کـمـی هـوای پاییزی

 

یـک وجـب پـیـاده رو

 

آهـنـگـی کـه خـونـه بـغـلـی گـوش مـیـدن

 

۲ کـلـمـه حـرف

 

بـوی ِ یـه عَـطـر خـاص

 

طـعـم ِ شـیـریـن ِ یـه خـوراکـی

 

هـمـه و

 

هـمـه کـافـیـه بـرای ایـنـکـه

 

تــو چـنـد سـاعـت وسـط اتـاقـت دراز بـکـشـی و خـیـره بـشـی بـه سـقـف !

لعنت لعنت لعنت به افکارپریشان ک میاد میزنه حالتوداغون میکنه........همین که هستی☹

همین که لابلای کلماتم

نَفَس میکشی☹

راه میروی

در آغوشم میگیری

همین که پناه ِ واژه هایم شده ای

همین که سایه ات هست

همین که کلماتم از بی " تو " یی

یتیم نشده اند

کافی‌ست برای یک عمر آرامش ؛

مهربانم فقط " باش " !

حتی همین قدر دور

حتی همین قدر دست نیافتنی ...☹

این روزهایم به تظاهر میگذرد !
تظاهر به بی تفاوت بودن به بی خیالی به شادی ...
به اینکه دیگر هیچ چیز مهم نیست !
اما ...
چه سخت میکاهد از جانم این " نمایش "
آری خسته ام
آنقدر خسته که نه نای دل کندن دارم نه نای دل دادن
نه پای رفتن دارم نه پای ماندن☹
بی مقصد بی دلیل
زنده ام ...
😍😍😍😍موزیک عالی😍😍😍😍

 
 
 

 


گریه همیشه به این معنی نیست که ادم ضعیفه به این معنیه که ادم مدت زیادی رو قوی بوده...


اینایی که میبینی منو بد میفهمن اما نمیدونن که بعد میفهمن... 


۱ ۲ ۳ ... ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ... ۱۸ ۱۹ ۲۰

چقدبایدقوی شد

چقدبایدتحمل کرد

چقدسختی درانتظارمونه

مردمن...

کم کم باید بندهای پوتینت رابرایت محکم کنم

وباایت الکرسی روانه ات کنم شهر غریب

چ کارسختی..


دنبال کنندگان بیانی


دانلود آهنگ