تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
😇دلنوشتهای خاص واســــه آدمای خاص😇


کسی دنبال مردپولدارمیره که بخواد عقده های توخونه ی باباشوتوخونه شوهر جبران کنه...

دخترواقعی ازیه مردجنم داریه شوهر پولدارمیسازه...

اونقدر پشت مردش وایمیسته ....

که سختی راه کمراقاییشودرنیاره.....


♥ عشق

تو فقط از ان منی...


چِقَدر زیباست حِس ِ با تو بودَن


حِس ِ تو را داشتَن


حِس ِ خودخواهی بَرایِ تو


آری...


مَن تو را فَقَط بَرایِ خود میخواهَم


مَن حِسادَت میکُنَم حَتی به مورچه هایی که اَز کِنارَت میگُذَرَند

آری...

مَن خَسیسَم...مَن تو را با هیچکَس وَ هیچ چیز شَریک نِمیشَوَم

 

چِقَدر زیباست این خَسیس بودن بَرایِ تو...

 

پسَ بِدان ، تو فَقَط اَز آنِ مَنی!!

 

بِدان، تو را به هیچکَس حَتی بَرایِ ثانیه ای قَرض نِمیدَهَم

 

بِدان، آغوشَت فَقَط جایگاهِ  مَن اَست!!

بدان این حسودبودن برای توچقدزیباست.......


وقتی که درمعرض دیدهمگان باشی...


وقتی که بروی زمین خداقدم بگذاری..


وقتی اسمان خدابالای سرت قرارگیرد.....


وقتی اسمت ازدهان دیگری خارج شود...


وقتی درمیان حرف دیگران موضوعش تو باشی من چقدخانومانه حسودمیشوم

پس توفقط ازان منی...ن دیگری.....
همیشه یه عوضی هس ولی همیشه کسی نیس که اهمیت نده


بعضیا مون از بس رگمون رو زدیم ب ولله تیغ کم اوردیم


امان از ادم ها هر روز چیزی میخواهند و این زائقه ی سیری ناپذیر باعث تعجبم شده! 


۱ ۲ ۳ ... ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ... ۱۸ ۱۹ ۲۰

چقدبایدقوی شد

چقدبایدتحمل کرد

چقدسختی درانتظارمونه

مردمن...

کم کم باید بندهای پوتینت رابرایت محکم کنم

وباایت الکرسی روانه ات کنم شهر غریب

چ کارسختی..


دنبال کنندگان بیانی


دانلود آهنگ