تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
دلنوشتهای خاص واســــه آدمای خاص☺☺


حتما دیدی وقتی فندکوروشن میکنی....

اگه یهوروش دست بزاری وخاموشش کنی....دستت نمیسوزه وهیچ اتفاق بدی رخ نمیده....

بایدبعضی ازادما روکه دلتومیشکنن،یهوازشون دست بکشی،خطشون بزنی وازصفحه زندگیت حذفشون کنی....

انگاری که هیچ وقت توزندگیت نبودن درست عین فندکی که انگارروشن نبوده....

این توصیه باعث میشه خیلیارونادیده بگیری وراحت ازذهنت دیلیتشون کنی....:(


من به قسمت اعتقـــآدی ندارم.....

اگه بهم نرسیدین.......

یعنی یکیتون نخواسته ....

یــــــــــــا

            تموم تلاششونکرده....🤷😟😔😔😔

درجریان باش....شازده


حتما بخونید👌👌

ببین مشتی...

اون دختری که نمیتونه شب بیاد بیرون بااون دختری که هردقیقه زنگ بزنی دم درواستاده ....منتظرته..خیــــلی فرق داره

اون دختری که همیشه کنترلت میکنه طی هرشرایط سختی ...سختیوب جونش میخره که فقط که فقط صدای خانوم گفتن توروبشنوه  بادخترایی که تابهشون زنگ نزنی پیداشون نمیشه خیلی فرق داره

اون دختری که میادپیشت موهاشوساده ازبالابسته وکل آرایشش رژلب وریمله،بااون دختری که 7قلم آرایش میکنه ومعلوم نیست موهاش مال خودشه یانه،خیلی فرق داره

اون دختری که اگه بادخترببینتت تایه هفته غذانمیخوره آهنگ غمگین گوش میده وباهمه قهرمیکنه بااونی که بایه دخترببینتت میگه:اشکالی نداره ،، مث بقیه هه خیلی فرق داره

اون دختری که اهل میس کال وچاپیدن وعشوه اومدن الکی نیست بااونی که هردفعه بهتون میس میندازه ومیگه:عشقـــم شارژنداشتم خیلی فرق داره...

اون دختری که عشقشوازروماشین وپول انتخاب نمیکنه بااون دختری که اگه بایه ماشین مدل پایین بری دنبالش میگه:کاردارم بیرون

نمیام،،خیلی فرق داره

اون دختری که تاحالا هرچی ازهمه شنیدولی ازعشقت دست نکشید بلکه عاشقانه پات وایست بااون دختری که گفت این نشدیکی دیگه مگه کم پسروعشقه خیلی فرق داره

اون دختری که تاحالا هیچ چیزوهیچ کس نمیتونست وادارش کنه به انجام کاری ولی بخاطرعشقش مجبوربه انجام هرکاری شدبااون دختری که خودش دنبالته وخودش هرکاریومیکنه خیلی فرق میکنه

اون دختری که ازهمه چیزوهمه کس خجالت میکشه بااون دختری که خجالت واسش مهم نیس وارزش خودشونگه نمیداره خیلی فرق داره

میشه باهم خندیدوخوش بود..فقط بستگی به خودت داره بری سمت کدوم اختیارباخودته.......✌✌


به عنوان کسی که دوستت دارد.....

ازتـــــو فقط یک چیزمی خواهم

جوری رفتارکن...

جوری حرف بزن...

جوری جواب بنویس...

جوری پای حرفهایت بمان....

که من هیچ وقت دلم نیایدکه لحظه ای پشت سرت بگویم:

(نشد که نشد)

توبایدبشوی

شدنی ترازتوندارم....:)

همین......


یه سکوتی ام هست مال بعدازشنیدن یه سری ازحرفاییه که
نبایدمیشنیدی....حس عجیبیه!!!بیرونش پرازسکوت...
اماازدرونت هی صدای شکستن میاد....
وتوراهی بهترازلبخندزدن پیدانمیکنی...هــــheــــــه
امیدوارم براتون اتفاق نیوفته... بدجوری سخته...

۱ ۲ ۳ ۴ ... ۱۵ ۱۶ ۱۷

اومدن هیچکس توزندگیت بی حکمت نیس......
یامیشه فردزندگیت..... یامیشه درس زندگیت...
این دوتامتن کوتاه ارزش خوندن داره....
عشق انسانو داغ میکنه......ودوس داشتن انسانوپخته میکنه....
هرداغی یه روزسردمیشه....
امــــــا.....
هیچ پخته ای دیگه خام نمیشه......:(((


دنبال کنندگان بیانی