تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
دلنوشتهای خاص واســــه آدمای خاص☺☺


مـــــیـترسم ازروزی که بدونم داری بهم دروغ میگی:(


ازت بپرسم:جون من راس میگی؟؟؟؟؟


وتوبگی :آره
باس مث یه مرد واقعی


آستین بالابزنمو


براعـــــــــشــــــقـــم برم


خاستگاری تا بع عشقش برسه:(


من بمیرم ......


میای سرخاکــــــم.......


سلفی بگیری.......


بگی:منوخاکش.......


همین الان یهویی........


رفت که رفت منوعاشق خودش کردورفت

منودیونه وروانی خوش کردورفت

منووابسته خودش کردو تنهاگذاش رفت

حالاشدم یه تنها..........یه تنهاکه تنهایی لعنتشوباهیچی پرنمیکنه

شدم عینهویه مرده متحرک که فقط نفس میکشه:(

شباباآهنگ غمگین چشامومیبندم....

صبابایه دل پرازغم چشامورواین دنیای لعنتی بازمی کنم

سخته یه روزایی یه حرفایی بهت بفهمونه تواین دنیا اضافه ای........

سخته دلت بگیره ومرهم نداشته باشی برادل کوفتیت .....

سخته اطرافیات به جای اینکه مرهم بذارن روزخمی که درمون تموم عمرت رو قلبت گذاشت بدترنمک می پاشن......

سخته هرروز منتظر دعواازسمت خانوادت باشی واگه اون روز دعوانشه روزنیس

سخته هرروز بخای به تیکه های اطرافیانت که ازهر زهری بدتره گوش بدی

سخته دلتنگ یه بی معرفتی باشی واون حتی بهت فک نمکینه چه برسه به دلتنگی......

سخته بخای بمیری وبری ولی انگاری خدا نمیخاد.......

سخته لحظه شماری کنی واسه اون اوایل ولی اون..........

سخته دلت بدجوربگیره وبغض گلوتوفشاربده اما توکسیو نداری واسه حرف زدن وخالی کردن دل لعنتیت.....

سخته بدونی واسه هیچکی مهم نیستی چه برسه به خانوادت

سخته هرروز به حرفاش فکرکنی دلت بدجوربگیره واسه نفست ولی قول دادی مزاحم اونوعشقش نشی

سخته وقتی که اسمشو میشنوی خودتوبزنی به اون راه که انگارنشنیدی:(

سخته هرکاری کنی نتونی هیچیوفراموش کنی.....

سخته ازت بخان بگی بیخیال،ولی مگه میشه بیخیال این همه درد......

سخته بی تفاوت ازکنارهرکس وهرچیز بگذری.......

سخته دیگه نشی اون دختر سرحال وخندون گذشته...

سخته فقط وفقط آهنگای غمگین درکت کنه.......

سخته بهت بگن افسرده،تویی که واست غم ارزشی نداش....

آره ســــختــــه باخودت کنار نیای چه برسه به بقیه .........:(

نویسنده me


قربون خدام بشم که اگه هرکاریم کنم ته ته ته خودش منتظرمه

قربون بزرگیش بشم که قلب کوچیکموتودل بزرگش جـــامیده

قربون خودش بشم که فقط خودش میدونه چه مرگمه

قربون تموم امتحاناش که جزسختی چیزی نداره

قربون مهربونیش که قدخودش واسم کسی مهربونی نکرد

قربون تموم حکمتاش که پرازدرس زندگیه

قربون اون خدایی که اون بالایه ومیبینه ودم نمیزنه

قربون بخت بدم که فقط خودخدامیدونه چقدبدبختم

قربون عشقم که دل لامصبم براش تنگه

قربون رفقام بس که یادگرفتن فقط زخم بزنن

قربون دل بیچارم که فقط بی کسه

قربون تموم خنده هام که میتونم پشتش همه چیوقائم کنم

قربون دلم،که گرفت ولی هیچکیونداش که خالی شه

قربون بخت سیام که سیاه ترازاو چیزی نیس

قربون خانوادم که واسشون خیلی مهمم

 قربون قطره قطره اشکام که فقط همون تونست آرومم کنه

قربون تموم زخم زبونای همه که بهم فهموند بدبخت ترازمن مگه هس

قربون تنهایــــــــــــــــیــــــــــــم ........

نویسنده :me


۱ ۲ ۳ ... ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷

اومدن هیچکس توزندگیت بی حکمت نیس......
یامیشه فردزندگیت..... یامیشه درس زندگیت...
این دوتامتن کوتاه ارزش خوندن داره....
عشق انسانو داغ میکنه......ودوس داشتن انسانوپخته میکنه....
هرداغی یه روزسردمیشه....
امــــــا.....
هیچ پخته ای دیگه خام نمیشه......:(((


دنبال کنندگان بیانی